Over de tennisbanen

Onze tennisbanen
Onze tennisbanen zijn het hele jaar bespeelbaar omdat we Advantage Redcourt tennisbanen hebben. Hieronder wat informatie voor in de winter. 
 
De Advantage Redcourt banen kunnen i.v.m. opdooi niet beschikbaar zijn
Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren grond er onder. Opdooi is zeer schadelijk voor tennisbanen met een onverharde ondergrond. Onze redcourt banen zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest zet de fundatie als het ware uit.
Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van opdooi. De uitgezette massa verliest dan zijn stabiliteit.
Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt en ontstaat er schade. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Vorst
Bij vorst zijn alle baantypen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien.

Via Facebook en via site zullen we proberen te laten weten wanneer de banen niet bespeeld mogen worden. Ook zul je dan geen reservering kunnen maken via de KNLTB club App, dan zijn de banen gesloten.
 
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 48753993

Tennispark LTC IJsselham

Westerdallaan 4a
8375 GA Oldemarkt

KVK-nummer

40059310