Bestuur

Het Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit zeven personen. Zij worden bijgestaan door vier commissies, waarin één of meer leden van het bestuur zitting in hebben. Hun namen en functies vind je hieronder. In de statuten van de vereniging, in het huishoudelijk reglement en in het dienstenreglement zijn hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geregeld. Op verzoek kan de secretaris zorgen voor een kopie.
Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, vóór het begin van het nieuwe seizoen.

 

Het bestuur van LTC IJsselham bestaat uit:

 

Voorzitter Guus Huis in 't Veld 0561 451658
Secretaris Esther Visser - Punter 0561 795017
Penningmeester Dirk Bosch 0561 451718
Bestuurslid Jeugd commissie Simone Tietema  
Bestuurslid Huishoudelijke commissie Marja Schuttenbelt  
Bestuurslid PR en Toernooi Jacqueline Kraak 0561 452501
Bestuurslid Technische commissie Menno Kuiper 06 12232709

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 561 451 577

Tennispark LTC IJsselham

Westerdallaan 4a
8375 GA Oldemarkt