Bestuur

Het Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit zeven personen. Zij worden bijgestaan door vier commissies, waarin één of meer leden van het bestuur zitting in hebben. Hun namen en functies vind je hieronder. In de statuten van de vereniging, in het huishoudelijk reglement en in het dienstenreglement zijn hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geregeld. Op verzoek kan de secretaris zorgen voor een kopie.
Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, vóór het begin van het nieuwe seizoen.

 

Het bestuur van LTC IJsselham bestaat uit:

 

Voorzitter Djurre de Vries 06 34340448
Secretaris Esther Visser 06 48753993
Penningmeester Wilfried Fluitman 06 23447008
Bestuurslid Jeugd commissie Simone Tietema 06 34625587
Bestuurslid Huishoudelijke commissie - -
Bestuurslid PR en Toernooi - -
Bestuurslid Technische commissie Menno Kuiper 06 12232709

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 48753993

Tennispark LTC IJsselham

Westerdallaan 4a
8375 GA Oldemarkt

KVK-nummer

40059310